Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 335

Autorzy: Andrzej Mondzik , Marcin Baszyński , Stanisław Piróg , Adam Penczek , Miłosz Szarek :

Tytuł: Metody synchronizacji przekształtników energoelektronicznych z siecią zasilającą

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie synchronizacji przekształtników energoelektronicznych z trójfazową linią zasilającą. W początkowej części zawarty został krótki przegląd najczęściej stosowanych metod. Szczególnej analizie poddano pętlę synchronizacji fazowej SRF-PLL, bazująca na składowych dq synchronicznego układu odniesienia. Zaprezentowano jej podstawy teoretyczne, wyniki działania oraz sposób praktycznej implementacji w układach mikroprocesorowych DSP i logiki programowalnej FPGA aplikacji zasilacza z sinusoidalnym prądem źródła.

Słowa kluczowe: metody synchronizacji fazowej PLL, DSP, FPGA, trójfazowy prostownik z sinusoidalnym prądem źródła.

wstecz