Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 329

Autorzy: Marcin Pawlak :

Tytuł: Zdalny system pomiarowy do monitorowania i diagnostyki napędów elektrycznych w oczyszczalni ścieków

Streszczenie: W referacie przedstawiono budowę kompleksowego systemu diagnostycznego do monitorowania pracy napędów elektrycznych zainstalowanych w oczyszczalni ścieków. Jedną z funkcji systemu jest możliwość długoterminowej akwizycji sygnałów diagnostycznych napędów elektrycznych, takich jak prąd stojana czy przyspieszenie drgań. Na podstawie zgromadzonych historycznych danych pomiarowych zostanie utworzona baza wzorców diagnostycznych, która posłuży do budowy zaawansowanych detektorów uszkodzeń napędów przemysłowych, przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych.

Słowa kluczowe: monitorowanie, diagnostyka, silnik indukcyjny, oczyszczalnia ścieków

wstecz