Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 319

Autorzy: Tomasz Pajchrowski :

Tytuł: Zastosowanie struktury MFC do odpornej regulacji prędkości obrotowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono syntezę odpornego układu sterowania z rozmytym regulatorem prędkości typu PD-I o dwóch stopniach swobody dla serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Struktura MFC (ang. Model Following Control) i nieliniowy regulator zapewnia odporność na zmianę momentu bezwładności i zakłócenie momentem oporowym. Model układu opracowano w języku symulacyjnym Matlab. Do optymalizacji parametrów regulatora rozmytego zastosowano metodę roju cząstek - PSO (ang. Particle Swarm Optimization).

Słowa kluczowe: układ odporny, rój cząstek, regulator rozmyty, dwa stopnie swobody.

wstecz