Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 315

Autorzy: Teresa Orłowska–Kowalska , Radosław Nalepa , Andreas Noll , Stephan Beineke , Alexander Bahr :

Tytuł: Analiza pracy napędu z silnikiem PMSM z uwzględnieniem rezystancji stojana i nasycenia magnetycznego

Streszczenie: W tym artykule zaprezentowano wydajny algorytm osłabiania pola silnika synchronicznego z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi. Zaproponowane rozwiązanie znalazło praktyczne zastosowanie w wysokiej jakości wieloosiowych serwonapędach przemysłowych. Tematykę sterowania pracą silnika PMSM w obszarze stałej mocy poruszano w wielu publikacjach, najczęściej jednak z pominięciem rezystancji stojana oraz nasycenia magnetycznego. Uproszczenia takie są do przyjęcia w przypadku rozwiązań serwonapędowych niewymagających precyzji w zakresie pracy przy osłabianiu pola. Artykuł zawiera szczegółowy opis opracowanych metod, propozycję rozwiązania programowego oraz wyniki badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, osłabianie pola, nasycenie magnetyczne, serwonapędy.

wstecz