Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 295

Autorzy: Marcin Morawiec :

Tytuł: Sterowanie prądowe maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

Streszczenie: W referacie przedstawiono układy regulacji maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Sterowanie zrealizowano w oparciu o multiskalarny model maszyny indukcyjnej klatkowej sterowanej z wymuszeniem składowych prądu stojana. Jakość opracowanych układów regulacji zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: falownik prądu, sterowanie prądowe, sterowanie multiskalarne.

wstecz