Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 285

Autorzy: Roman Kwiecień , Leszek Szychta , Radosław Figura :

Tytuł: Skryptowy informatyczny system sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej

Streszczenie: W niniejszym artykule zostanie przedstawiony sposób zarządzania procesem technologicznych przy zastosowaniu technologii ZWS (Zdalnego Wykonania Skryptu). W technologii tej urządzenia automatyki będą przedstawiane w formie baz danych, do których będzie można odnieść się w sposób jednolity poprzez obiektowy język programowania PL#.

Słowa kluczowe: COM/DCOM, OPC Classic, OPC UA, ZWS, Systemy IT, ERP, MES, SCADA/HMI, PLC, Urządzenia automatyki przemysłowej, Dana procesowa

wstecz