Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 279

Autorzy: Andrzej Sikorski , Krzysztof Kulikowski :

Tytuł: Regulacja mocy trójpoziomowego przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią

Streszczenie: W artykule opisano metodę bezpośredniej regulacji mocy trójpoziomowego przekształtnika AC/DC DPC 5x2-delta, a także porównano ją z dwoma typami regulacji mocy dwupoziomowego przekształtnika: DPC 3x2-delta, oraz regulacją typu delta. Podstawą porównania metod była równość strat na przełączanie w każdej z metod. Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink.

Słowa kluczowe: DPC, trójpoziomowy przekształtnik AC/DC.

wstecz