Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 273

Autorzy: Zbigniew Krzemiński :

Tytuł: Obserwator prędkości maszyny synchronicznej z zagłębionymi magnesami trwałymi

Streszczenie: Przedstawiono obserwator prędkości oparty na rozszerzonym modelu maszyny z zagłębionymi magnesami. Pokazano, że statyczne zależności pomiędzy zmiennymi obserwatora mogą być wykorzystane do określenia sprzężeń zwrotnych stabilizujących obserwator. Prędkość kątowa wirnika obliczana jest na podstawie innych zależności statycznych występujących w obserwatorze. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.

Słowa kluczowe: obserwator, maszyna synchroniczna, magnesy trwałe, sterowanie

wstecz