Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 247

Autorzy: Elżbieta Szychta , Kamil Kiraga , Jan Andrulonis :

Tytuł: Wybrane metody ogrzewania rozjazdów kolejowych – artykuł przeglądowy

Streszczenie: W artykule przedstawiono metody grzania rozjazdów stosowane przez zagraniczne zarządy kolejowe i na PKP. Omówiono wyniki badań efektywności ogrzewania rozjazdów kolejowych grzejnikami oporowymi bez otulin i z otulinami oraz wyniki badań indukcyjnego ogrzewania rozjazdów kolejowych przeprowadzone przez COBiRTK (CNTK) w Warszawie.

Słowa kluczowe: efektywność ogrzewania rozjazdów, system eor, system ior, cykl grzania.

wstecz