Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 243

Autorzy: Marcin Kasprzak , Dawid Rędzia :

Tytuł: Falownik klasy DE 13,56MHz/500W ze sterownikiem typu flyback

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań falownika klasy DE w którym zastosowano sterownik tranzystorów typu flyback przyłączony do tranzystora poprzez transformator bramkowy. Opisano elementy składowe falownika: układ sterowania z drajwerem, półmostek tranzystorów Mosfet oraz dwa rezonansowe odbiorniki. Przedstawiono najważniejsze przebiegi oscyloskopowe w układzie sterowania i obwodzie głównym. Podano najważniejsze wyniki pomiarów i obliczeń. Uzyskana sprawność drenowa przy mocy wyjściowej 210W wyniosła 81%. Falownik może być zastosowany np. do nagrzewania pojemnościowego.

Słowa kluczowe: falownik klasy DE, przełączanie miękkie, wielka częstotliwość, MOSFET, driver.

wstecz