Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 237

Autorzy: Andrzej Kasprowicz :

Tytuł: Stabilizacja amplitudy i częstotliwości napięcia wyjściowego elektrowni wiatrowej z samowzbudnym generatorem indukcyjnym

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwiązanie oraz wyniki badań symulacyjnych sterowania samowzbudnym generatorem indukcyjnym dla potrzeb autonomicznej elektrowni wiatrowej. Przedstawiono opracowany układ niezależnej regulacji składowej biernej oraz czynnej prądu stojana generatora. Prezentowany układ umożliwia utrzymanie stałej wartości napięcia wyjściowego generatora niezależnie od zmian obciążenia. W ograniczonym zakresie umożliwia również utrzymanie stałej częstotliwości generowanego napięcia.

Słowa kluczowe: samowzbudny generator indukcyjny, kompensator statyczny, modelowanie, moc chwilowa

wstecz