Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 215

Autorzy: Jacek Kabziński :

Tytuł: Zastosowanie algorytmu wstecznego całkowania do regulacji prędkości silnika z zagłębionymi magnesami trwałymi

Streszczenie: W artykule przedstawiono nową wersję adaptacyjnego algorytmu wstecznego całkowania (adaptive backstepping) w zastosowaniu do regulacji prędkości silnika z magnesami trwałymi. Opracowany algorytm sterowania opiera się na zastosowaniu aproksymatorów nieliniowości występujących w układzie. Jego stosowanie nie wymaga dokładnej znajomości żadnego z parametrów układu. Algorytm pozwala na stosowanie ogólnego modelu silnika uwzględniającego nasycenie obwodu magnetycznego.

Słowa kluczowe: sterowanie adaptacyjne, silniki z zagłębionymi magnesami trwałymi, automatyka napędu elektrycznego.

wstecz