Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 210

Autorzy: Jacek Kabziński , Maciej Krawiecki :

Tytuł: Oprogramowanie do analizy stanów ustalonych silników z magnesami trwałymi

Streszczenie: Przedstawiono oprogramowanie pozwalające na kreślenie wykresu kołowego oraz analizę pracy w stanach ustalonych silników z magnesami trwałymi z uwzględnieniem nasycenia obwodu magnetycznego. Omówiono zastosowane procedury numeryczne. Pakiet oprogramowania pozwala na porównywanie właściwości maszyn o różnej budowie, wyznaczanie strategii sterowania i ocenę wpływu zmiany parametrów na charakterystyki.

Słowa kluczowe: silniki z magnesami trwałymi, charakterystyki statyczne, metody numeryczne.

wstecz