Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 201

Autorzy: Grzegorz Jarek :

Tytuł: Sterowanie wymuszające dynamikę prędkości i mocy biernej maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej

Streszczenie: Zaprezentowano zastosowanie metody sterowania wymuszającego dynamikę do regulacji prędkości i mocy biernej maszyny dwustronnie zasilanej. Układ sterowania zrealizowany został w układzie współrzędnych związanych z wirnikiem, a jego struktura zapewnia minimalne sprzężenie torów regulacji. Przedstawiono syntezę praw sterowania i przykładowe wyniki symulacji pracy układu w wybranych trybach dynamicznych. Opisano zastosowanie obserwatora momentu obciążenia i wynikającą z niego odporność na zmiany momentu bezwładności układu.

Słowa kluczowe: maszyna asynchroniczna dwustronnie zasilana, sterowanie wymuszające dynamikę, obserwator momentu obciążenia

wstecz