Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 196

Autorzy: Tadeusz Citko , Stanisław Jałbrzykowski :

Tytuł: Dwukierunkowy rezonansowy układ przekształtnikowy DC-DC w wersji mostkowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono układ przekształtnikowy umożliwiający transmisję energii elektrycznej pomiędzy dwoma źródłami prądu stałego o różnych poziomach napięć. W układzie tym, w celu zmniejszenia strat przełączania łączników przekształtnika, zastosowano obwód rezonansowy wspomagający ich przełączanie. Sterowanie transmisją energii odbywa się przez zmianę częstotliwości, przy zachowaniu stałego czasu wyłączenia łączników. Własności zaprezentowanego układu zostaną u udokumentowane wynikami badań symulacyjnych i laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: przekształtnik dwukierunkowy, transmisja energii, obwód rezonansowy , straty przełączania.

wstecz