Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 184

Autorzy: Andrzej Sikorski , Rafał Grodzki :

Tytuł: Sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi przy użyciu nowej metody DTC-3A

Streszczenie: W artykule przedstawiono nową, zmodyfikowaną metodę typu DTC sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, nazwaną DTC-3A, opartą na nowym podziale pola uchybu regulacji momentu i strumienia. Zaprezentowano założenia nowej metody, sposób wyznaczenia nowego podziału pola uchybu oraz zasadę działania sterowania wg metody DTC-3A. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy.

Słowa kluczowe: sterowanie typu DTC, optymalizacja metody DTC, silnik typu PMSM.

wstecz