Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 179

Autorzy: Filip Grecki :

Tytuł: Kompaktowy czujnik prądu z częściową kompensacją pola magnetycznego w rozdzielonym obwodzie magnetycznym

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest kompaktowemu czujnikowi prądu, opracowanemu dla potrzeb energoelektroniki np. przekształtnika DC/DC lub napędu. Opisano podstawową topologię czujnika prądu w układzie kompensacyjnym. Przedstawiono optymalizacje obwodu magnetycznego, który pozwala na zmniejszenie strat w elementach czujnika prądu. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: czujnik prądu, metoda kompensacyjna pomiaru prądu, energoelektronika wysokotemperaturowa, integracja.

wstecz