Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 169

Autorzy: Dariusz Janiszewski :

Tytuł: Bezczujnikowy napęd z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych oparty na bezśladowym filtrze Kalmana

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt i realizację metody bezczujnikowego sterowania silnika synchronicznego o magnesach trwałych. Bazuje ona na obserwacji i zmiennych stanu układu napędowego opartą na bezśladowym filtrze Kalmana (ang. Unscented Kalman Filter), przy wykorzystaniu jedynie zmiennych pomiarowych jakimi są prądy stojana. Obserwator dzięki swojej strukturze posiada możliwość odtworzenia prędkości i położenia wału, a także momentu obciążenia części mechanicznej silnika. Struktura sterowania z wykorzystaniem filtru Kalmana zaimplementowana została w procesorze sygnałowym. Zaznaczyć warto, że przy nie wykorzystywaniu czujników położenia, prędkości i momentu obciążenia, a zastąpieniu ich obserwatorem czyni taką strukturę sterowania ekonomicznie bardzo korzystną.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny o magnesach trwałych, sterowanie bezczujnikowe, obserwatory , filtr Kalmana, bezśladowy filtr Kalmana

wstecz