Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 02/2010 Str. 160

Autorzy: Janusz Hetmańczyk , Zbigniew Gałuszkiewicz , Krzysztof Krykowski , Roman Miksiewicz :

Tytuł: Wysokoobrotowy silnik PM BLDC

Streszczenie: W artykule przedstawiono prototypowy wysokoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego PM BLDC. Podano jego zasadę działania i sterowania oraz przedstawiono koncepcję rozwiązania. Omówiono niekorzystne zjawiska występujące przy projektowaniu oraz sposoby ich ograniczenia. W ostatniej części artykułu zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: Bezszczotkowy silnik prądu stałego, silnik wysokoobrotowy, napęd elektryczny.

wstecz