Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 148

Autorzy: Zbigniew Fedyczak , Paweł Szcześniak , Grzegorz Tadra :

Tytuł: Implementacja trójfazowych przemienników częstotliwości bazujących na topologii matrycowo-reaktancyjnego sterownika prądu przemiennego typu buck-boost

Streszczenie: Artykuł dotyczy trójfazowych matrycowo-reaktancyjnych przemienników częstotliwości (MRPC) bazujących na topologii jednobiegunowego matrycowo-reaktancyjnego sterownika prądu przemiennego (MRSPP) typu buck-boost. W tych MRPC jest stosowany przekształtnik matrycowy (PM) oraz jeden z zestawów łączników o konfiguracji synchronicznej. W artykule przedstawiono projekt oraz implementację dwóch MRPC bazujących na topologii sterownika matrycowo-reaktancyjnego (SMR) prądu przemiennego. Są to dwa z dziewięciu MRPC bazujących na topologiach unipolarnych SMR. W przedstawionej realizacji MRPC zastosowano (9+3) łączników dwubiegunowych oraz dwukierunkowych, w których zastosowano tranzystory typu IGBT. W układzie sterowania jest stosowana strategia sterowania bazująca na koncepcji niskoczęstotliwościowej macierzy przejścia (klasyczna strategia sterowania Venturiniego). Wprowadzono modyfikację tej strategii polegającą na stosowaniu przełączania PM w przedziale czasu, który jest częścią okresu sekwencji przełączeń. W omawianych MRPC zastosowano również cztero krokową strategię komutacji. W układzie sterowania są stosowane specjalizowane karty z procesorami typu DSP oraz elementami typu FPGA. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego MRPC o mocy ok. 1 kVA w celu potwierdzenia wyników badań teoretycznych i symulacyjnych tych przekształtników.

Słowa kluczowe: Przekształtnik typu AC/AC, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy.

wstecz