Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 136

Autorzy: Teresa Orłowska–Kowalska , Mateusz Dybkowski :

Tytuł: Analiza indukcyjnego napędu bezczujnikowego z estymatorem MRASCC w wybranych stanach pracy

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC w różnych warunkach pracy. Szczególną uwagę zwrócono na jakość działania estymatora podczas pracy w zakresie bardzo małych wartości prędkości kątowej, przy osłabianiu pola oraz przy zakłóceniach pojawiających się w torach pomiarowych napięcia stojana. Wykonane zostały badania stabilności estymatora MRASCC przy znacznych zmianach wartości reaktancji magnesującej oraz obszerne badania symulacyjne i eksperymentalne w wybranych stanach pracy.

Słowa kluczowe: Silnik indukcyjny, bezpośrednie sterowanie polowo-zorientowane, sterowane bezczujnikowe, estymator prędkości, MRAS, stabilność, osłabianie pola.

wstecz