Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 131

Autorzy: Bartłomiej Kamiński , Łukasz Drązikowski :

Tytuł: Bezrdzeniowy silnik liniowy z magnesami trwałym do bezpośredniego napędu osi obrabiarki sterowanej numerycznie

Streszczenie: W artykule omówiono analityczną metodę obliczania bezrdzeniowych silników liniowych z magnesami trwałymi oraz pokazano jej weryfikację na podstawie metody elementów skończonych. Przedstawiono również projekt prototypowego napędu bezpośredniego, przeznaczonego do napędu jednej osi obrabiarki numerycznej służącej do szybkiego prototypowania obwodów drukowanych poprzez frezowanie miedzianych ścieżek z powierzchni laminatu.

Słowa kluczowe: napęd bezpośredni, silnik liniowy, uzwojenia bezrdzeniowe, magnesy neodymowe, obrabiarka CNC.

wstecz