Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 121

Autorzy: Artur Cichowski , Janusz Nieznański , Paweł Szczepankowski , Sławomir Bujacz :

Tytuł: Bezczujnikowy rozruch wysokoobrotowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie bezczujnikowego rozruchu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi. W pierwszej fazie rozruchu zastosowano sterowanie w układzie otwartym z regulacją składowych prądu stojana. Zaproponowano sposób przełączenia pomiędzy sterowaniami w układzie otwartym i zamkniętym. W układzie zamkniętym do estymacji prędkości wykorzystano rozszerzony filtr Kalmana i bezśladowy filtr Kalmana. Przedstawiono także wpływ dokładności kompensacji zniekształceń napięć wyjściowych falownika na jakość sterowania.

Słowa kluczowe: filtr Kalmana, maszyna synchroniczna z magnesami trwałymi, sterowanie bezczujnikowe.

wstecz