Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 116

Autorzy: Piotr Chudzik , Andrzej Radecki :

Tytuł: Eliminacja oscylacji w układzie zasilania pojazdu trakcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiona została nowa metoda sterowania układem napędowym z silnikiem indukcyjnym, umożliwiająca eliminację oscylacji napięcia na kondensatorze obwodu pośredniczącego falownika zasilanego z tramwajowej lub trolejbusowej sieci trakcyjnej. Zaburzenia tego typu są charakterystyczne dla układów trakcyjnych, w których jest stosowany wejściowy filtr RLC o słabym tłumieniu. W artykule zostały zamieszczone rozważania teoretyczne i badania symulacyjne potwierdzające skuteczność proponowanej metody.

Słowa kluczowe: sterowanie wektorowe, napędy trakcyjne, filtr słabo tłumiony, oscylacje w obwodzie pośredniczącym.

wstecz