Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 112

Autorzy: Mikołaj Busłowicz :

Tytuł: Komputerowa metoda badania stabilności liniowych układów dyskretnych ułamkowego rzędu współmiernego

Streszczenie: W pracy podano efektywną obliczeniowo komputerową metodę badania stabilności liniowych dyskretnych układów ułamkowego rzędu współmiernego. Jest to metoda częstotliwościowa bazująca na kryterium stabilności Michajłowa, znanym z teorii stabilności układów naturalnego rzędu. Rozważania zilustrowano przykładami.

Słowa kluczowe: układ liniowy, dyskretny, ułamkowy, stabilność, kryterium Michajłowa.

wstecz