Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 107

Autorzy: Stefan Brock :

Tytuł: Praktyczna metoda identyfikacji tarcia w serwonapędach

Streszczenie: W artykule przedstawiono praktyczną metodę identyfikacji parametrów uproszczonego modelu tarcia w serwonapędzie. Metoda polega na wymuszaniu sinusoidalnej zmiany położenia i rejestrowaniu położenia oraz zadawanego momentu silnika. Na tej podstawie obliczane są współczynnik tarcia wiskotycznego oraz Coulombowski moment tarcia. Przeprowadzone zostały badania symulacyjne oceniające dokładność metody oraz badania eksperymentalne dla napędu bezpośredniego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.

Słowa kluczowe: tarcie, identyfikacja, serwonapęd

wstecz