Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 101

Autorzy: Marian Pasko , Arkadiusz Lewicki , Roman Niestrój , Tadeusz Białoń :

Tytuł: Badania porównawcze obserwatorów z dodatkowymi integratorami w estymatorze typu MRAS strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych i symulacyjnych badań estymatorów typu MRAS strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego. W roli modelu przestrajanego, w strukturze estymatorów zastosowano obserwatory Luenbergera różniące się liczbą dodatkowych integratorów. Dodatkowe integratory zostały wprowadzone do struktury obserwatora Luenbergera w celu tłumienia zakłóceń nakładających się na przebieg odtwarzanej prędkości obrotowej.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, obserwator Luenbergera, obserwator z dodatkowymi integratorami, estymator typu MRAS.

wstecz