Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 82

Autorzy: Czesław Kowalski , Robert Wierzbicki :

Tytuł: Zastosowanie rozszerzonego filtru Kalmana do diagnostyki zwarć zwojowych w uzwojeniu stojana silnika indukcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono model matematyczny silnika indukcyjnego oraz algorytm rozszerzonego filtru Kalmana. Filtr Kalmana wykorzystano do estymacji rezystancji uzwojenia stojana. Wektor zmiennych stanu silnika został rozszerzony o rezystancję uzwojenia stojana, która jest wykorzystywana do oceny stanu technicznego uzwojenia stojana silnika indukcyjnego. Badania symulacyjne i eksperymentalne wykonano przy zasilaniu z przemiennika częstotliwości PWM. Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność tak zaprojektowanego filtru Kalmana do wykrywania zwarć zwojowych w fazach stojana silnika indukcyjnego.

Słowa kluczowe: Silnik indukcyjny, estymacja parametrów, filtr Kalmana, rezystancja stojana, zwarcia zwojowe.

wstecz