Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 77

Autorzy: Włodzimierz Koczara , Janusz Wiśniewski , Piotr Dobroń :

Tytuł: Analiza momentu rozruchowego silnika z magnesami trwałymi przy zastosowaniu metody HPI

Streszczenie: Artykuł opisuje bezczujnikowe sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi w zakresie niskich prędkości wirowania. Położenie wirnika jest uzyskiwane metodą HPI wykorzystującą impulsy napięcia testującego. Podczas trwania skoku napięcia testującego nie jest wytwarzany moment elektromagnetyczny silnika. Wymagane jest zatem stosowanie specjalnej metody sterowania. W artykule opisano wpływ zastosowanej metody sterowania i wyznaczania położenia wirnika na wytwarzany moment elektromagnetyczny.

Słowa kluczowe: silnik z magnesami trwałymi, metody bezczujnikowe.

wstecz