Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 51

Autorzy: Grzegorz Kośnikowski :

Tytuł: Metodyka konfiguracji sieci elektroenergetycznych obsługiwanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. z zastosowaniem informatycznych programów dystrybucyjnych

Streszczenie: Celem niniejszej pracy było badanie zachowanie się stacji transformatorowych podczas obciążeń letnich i zimowych. Na przekładzie wybrano stacji E. PLATTER zasilający niewielki odbiór. Pokazano że w obu okresach istnieją straty obciążeniowe.

Słowa kluczowe: Stacje transformatorowe, moc obciążenia, dystrybucji energii elektrycznej.

wstecz