Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 42

Autorzy: Jacek Kucharski , Piotr Urbanek , Andrzej Frączyk :

Tytuł: Algorytmy sterowania nagrzewaniem indukcyjnym wirującego walca stalowego za pomocą ruchomych wzbudników

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego przy pomocy poruszających się wzdłuż tworzącej walca wzbudników. Przeanalizowano wpływ rodzaju i prędkości ruchu wzbudnika oraz sposobu regulacji jego mocą na rozkład temperatury wzdłuż tworzącej walca zarówno w stanach cieplnie quasi-ustalonych, jak i nieustalonych występujących w procesach rozgrzewania walca. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie syntetycznego wskaźnika jakości regulacji.

Słowa kluczowe: Algorytmy sterowania, ruchome wzbudniki

wstecz