Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 34

Autorzy: Tomasz Lerch , Marek Długosz :

Tytuł: Komputerowa identyfikacja parametrów silnika prądu stałego

Streszczenie: W artykule zaprezentowano sposób identyfikacji parametrów silnika prądu stałego przy użyciu komputera oraz pakietu obliczeniowego. Zadanie identyfikacji nieznanych parametrów zostało przeformułowane do zadania optymalizacji pewnej funkcji kosztu. Funkcja kosztu powinna być tak dobrana aby posiadała dokładnie jedno minimum globalne i musi ono być dane dla optymalnych wartości poszukiwanich parametrów modelu. Minimum funkcji kosztu poszukiwane było numerycznie z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego MATLAB c . Użycie komputerów do identyfikacji parametrów modelu umożliwa szybkie i skuteczne rozwiązywanie tego typu zadań.

Słowa kluczowe: silnik prądu stałego, model, identyfikacja parametrów, optymalizacja

wstecz