Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 30

Autorzy: Asim Yilmaz :

Tytuł: Projektowanie połączenia typu micro-strip przy wykorzystaniu algorytmów mrówkowych

Streszczenie: Artykuł prezentuje zasady projektowania połączeń typu microstrip. Do tego celu zrewidowano empiryczne wyrażenie opisujące charakterystykę impedancji, przy uwzględnieniu efektu uziemienia apertury. Po zdefiniowaniu odpowiedniej funkcji celu wykorzystano optymalizację metodą algorytmu mrówkowego. Przedstawiono przykład obliczania optymalnych parametrów.

Słowa kluczowe: połączenie typu microstrip, algorytmy mrówkowe.

wstecz