Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 24

Autorzy: Mirosław Gajer :

Tytuł: Analiza wpływu procesu uczenia na tempo ewolucji w przypadku wielomodalnej funkcji celu

Streszczenie: Ewolucja oraz uczenie się są dwoma głównymi procesami rozpatrywanymi w ramach badań nad systemami sztucznej inteligencji. Jest od dawna znanym faktem, że proces uczenia może prowadzić do przyspieszenia bądź spowolnienia przebiegu zmian ewolucyjnych, jednak wciąż brak jest solidnej teorii opisującej w sposób ilościowy rozważane zjawiska. Pewne rezultaty zostały uzyskane jedynie w przypadku monotonicznej funkcji celu. W artykule pokazano, w oparciu o przeprowadzone eksperymenty numeryczne polegające na poszukiwaniu rozwiązania optymalnego, że również w przypadku wielomodalnej funkcji celu zastosowanie uczenia prowadzi do istotnego przyspieszenia tempa ewolucji.

Słowa kluczowe: systemy sztucznej inteligencji, systemy ewolucyjne, proces uczenia, wielomodalne funkcje celu.

wstecz