Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 20

Autorzy: Sławomir Stępień , Piotr Katarzyński , Artur Stranz :

Tytuł: Automatyczny system testujący poprawność działania cyfrowych sterowników napędu

Streszczenie: W pracy przestawiono modułowy system testujący poprawność działania cyfrowych sterowników napędu, jako urządzenie wspierające proces kontroli jakości produkcji. System umożliwia testowanie parametrów elektrycznych układów wejścia/wyjścia oraz stopni mocy pod kątem ewentualnych zwarć, wydajności prądowej oraz założonej funkcjonalności.

Słowa kluczowe: sterownik napędu, zapewnienie jakości, ATS.

wstecz