Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 14

Autorzy: Yang Han , Lin Xu , Gang Yao , LiDan Zhou , Muhammad Khan , Chen Chen :

Tytuł: Odporny system sterowania dla aktywnych filtrów energetycznych z wejściowym filtrem LCL

Streszczenie: Artykuł przedstawia nowy odporny system sterowania dla aktywnych filtrów energetycznych z wejściowym filtrem LCL. Dobór wzmocnienia pętli prądowej jest analizowany dla zapewnienia stabilności sterowania przy zamkniętej pętli. Zaadaptowano sprzężenie do przodu i sprzężenie zwrotne dla dokładnego osiągnięcia stanu ustalonego i szybkiej odpowiedzi dynamicznej przy wykorzystaniu adaptacyjnej liniowej sieci neuronowej. Jakość sterowania potwierdzono badaniami symulacyjnymi i eksperymentalnymi.

Słowa kluczowe: filtry aktywne, zakłócenia obecnością harmonicznych.

wstecz