Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 9

Autorzy: Bogusław Grzesik , Szymon Pasko , Fabian Beck :

Tytuł: Porównanie właściwości dławików przeciwzakłóceniowych TIGHpak i dwuwarstwowych z tym samym rdzeniem ferrytowym

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest porównanie właściwości dławików przeciwzakłóceniowych TIGHpak i dwuwarstwowego z tym samym rdzeniem ferrytowym. TPCM jest jednowarstwowym dławikiem ze specjalnie uformowanym drutem nawojowym. W artykule bierze się pod uwagę następujące właściwości dławików przeciwzakłóceniowych: parametry pasożytnicze i ich wpływ na tłumienność filtru EMI, prądy nasycenia dla składowych DM i CM i temperatura. Parametry pasożytnicze są wyznaczane na podstawie charakterystyk modułu impedancji, które zostały wyznaczone za pomocą analizatora impedancji Agilent 4294A.

Słowa kluczowe: Kompatybilność Elektromagnetyczna, filtry przeciwzakłóceniowe, model zastępczy dławików przeciwzakłóceniowych.

wstecz