Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2010 Str. 1

Autorzy: Jan Prokop :

Tytuł: Nowe równania modeli obwodowych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi

Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd konstrukcji maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi. Podano ogólne struktury równań maszyn z magnesami trwałymi przy uwzględnieniu nieliniowości i założeniu liniowości obwodu magnetycznego. Zamieszczono nowe, autorskie modele matematyczne bazujące na definicji indukcyjności nieliniowych. Podano metodykę obliczania indukcyjności dynamicznych i analityczne wyrażenie na moment elektromagnetyczny dla proponowanych modeli. Podano przykłady struktur równań dla wybranych maszyn z magnesami trwałymi.

Słowa kluczowe: maszyny z magnesami trwałymi, model matematyczny, nieliniowość, moment elektromagnetyczny, PMSM, BLDCM

wstecz