Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2009 Str. 177-181

Autorzy: Adrian Knyziak :

Tytuł: Porównanie metod pomiarów małych prądów jonizacyjnych

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiam metody pomiarów małych prądów jonizacyjnych i wyniki ich porównań. Metody te stosowane są w systemach pomiarowych pracujących w Głównym Urzędzie Miar na stanowisku wzorcowym do odtwarzania i przekazywania jednostki miary dawki ekspozycyjnej, jednostki miary mocy dawki ekspozycyjnej, jednostki miary kermy w powietrzu i jednostki miary mocy kermy w powietrzu promieniowania gamma w zakresie energii fotonów od 600 keV do 3 MeV.

Słowa kluczowe: prąd jonizacyjny, komora jonizacyjna, system pomiarowy, elektrometr, wzorzec, kerma, moc kermy

wstecz