Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 93-98

Autorzy: Mirosław Kozioł :

Tytuł: Kompensacja charakterystyk częstotliwościowych układów o dyskretnej transmitancji z zerami na okręgu jednostkowym

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodę syntezy filtrów cyfrowych przeznaczonych do kompensacji zniekształceń wprowadzanych np. przez układy wejściowe systemów pomiarowych. Uzyskana klasa filtrów znajduje szczególne zastosowanie dla przypadków, w których model matematyczny układu zniekształcającego w postaci dyskretnej transmitancji posiada zera na okręgu jednostkowym lub w jego bliskiej odległości. Otrzymane wyniki teoretyczne zostały zweryfikowane przez symulacje numeryczne.

Słowa kluczowe: układy odwrotne, kompensacja charakterystyk częstotliwościowych, układy nieprzyczynowe, regularyzacja

wstecz