Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 84-88

Autorzy: Tadeusz Kaczorek :

Tytuł: Rola macierzy cyklicznych i normalnych w modelowaniu układów dynamicznych

Streszczenie: Wykazano, że:- Każdy niezerowy minor stopnia drugiego macierzy wielomianowej macierzy odwrotnej dzieli się bez reszty przez wielomian wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian charakterystyczny jest równy wielomianowi minimalnemu macierzy A; - Każdy niezerowy minor stopnia drugiego macierzy wielomianowej macierzy transmitancji dzieli się bez reszty przez wielomian wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian jest równy wielomianowi McMillana macierzy ;- Jeżeli para układu o jednym wejściu jest sterowalna, to istnieje macierz sprzężeń zwrotnych od stanu taka, że macierz układu zamkniętego jest cykliczna wtedy i tylko wtedy, gdy macierz A jest również cykliczna; - Jeżeli para układu o wielu wejściach jest sterowalna i macierz A nie jest cykliczna, to istnieje macierz sprzężeń zwrotnych od stanu taka, że macierz układu zamkniętego jest cykliczna.

Słowa kluczowe: macierz cykliczna, macierz normalna, sprzężenie zwrotne, minor, wielomian McMillana

wstecz