Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 79-83

Autorzy: Alexander Tuzikov , Stanislav Sheynin :

Tytuł: Obliczanie momentów w przypadku obiektów o krzywych parametrycznych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano podejście do wyliczania powierzchni i momentów podgrafu krzywej parametrycznej. Używając tego podejścia otrzymujemy jawne zależności na pole powierzchni i niektóre momenty dla kilku wielomianowych krzywych parametrycznych w tym sześciennych krzywych Beziera oraz sześciennych i stopnia czwartego krzywych B-spline. Przedyskutowano również rozszerzenie podejścia na przypadek powierzchni parametrycznych.

Słowa kluczowe: moment geometryczny, krzywa parametryczna, wzór jawny

wstecz