Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 76-78

Autorzy: Bogusław Obara , Rafał Niżankowski :

Tytuł: Wykorzystanie przetwarzania obrazu jako metody analizy naczyń krwionośnych wraz z obrazami angiograficznymi

Streszczenie: Jednym z kryteriów oceny terapii choroby niedokrwiennej kończyn dolnych jest analiza gęstości netto naczyń krwionośnych w obrazach angiograficznych przy pomocy ilościowej analizy obrazów. Angiograficzne filmy wideo wykonane przed i po interwencji zostały zamienione na postać sekwencji obrazów, a następnie poddane obróbce cyfrowej. Przeprowadzono analizę wzrostu objętości przepływającej krwi w jednostce czasu oraz długości naczynia na podstawie segmentowanych obrazów.

Słowa kluczowe: analiza obrazów, angiografia, wideo

wstecz