Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 69-72

Autorzy: Dominik Sierociuk , Maciej Czeredys :

Tytuł: Identyfikacja parametryczną gąsienicowego robota mobilnego

Streszczenie: Dane o pozycji robota są uzyskiwane przy pomocy komputerowego systemu wizyjnego złożonego z kamery zamontowanej ponad miejscem przemieszczania się robota i komputerem klasy PC z frame grabber’em. Algorytm tego pozycjonowania jest także opisany. Rezultaty identyfikacji są zasymulowane i porównane z rzeczywistymi.

Słowa kluczowe: robot mobilny, identyfikacja, pozycjonowanie, przetwarzanie obrazów

wstecz