Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 64-69

Autorzy: Sławomir Skoneczny :

Tytuł: Porównanie wybranych filtrów nieliniowych jako narzędzi przetwarzania sekwencji obrazu zdegradowanych przez szum gaussowski i impulsowy

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane trójwymiarowe filtry nieliniowe jako efektywne narzędzia przetwarzania obrazów sekwencji obrazów . Rozpatrywano filtrację zarówno obrazów zdegradowanych przez szum gaussowski jak przez szum impulsowy. Zaprezentowano obrazy z szumem gaussowskim jak również obrazy z szumem impulsowym. Przedstawiono podstawy teoretyczne i wyniki praktyczne.

Słowa kluczowe: 3D mediana kaskadowa, szum gaussowski , szum impulsowy

wstecz