Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2001 Str. 282-285

Autorzy: Mirosław Gajer :

Tytuł: Prognozy dotyczące wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczną

Streszczenie: Artykuł dotyczy prognozy światowego zapotrzebowania na energie elektryczną, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Stanów Zjednoczonych jako kraju najbardziej reprezentatywnego. Amerykańscy eksperci oczekują bowiem w najbliższych kilkunastu latach wystąpienia znacznego wzrostu zużycia energii elektrycznej. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w ciągle wzrastającym nasyceniu gospodarstw domowych komputerami i urządzeniami peryferyjnymi, a zwłaszcza urządzenia tzw. cyfrowej pętli abonenckiej zapewniającej stały dostęp do sieci komputerowej. Nie bez znaczenia jest również wysoki stopień nasycenia gospodarstw domowych urządzeniami elektronicznymi, które włączane są przez cała dobę. Ocenia się, ze tylko w Stanach Zjednoczonych na zaspokojenie zapotrzebowania ze strony takich urządzeń pracuje kilka dużych elektrowni.

Słowa kluczowe: zapotrzebowanie energii elektrycznej, prognozowanie

wstecz