Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2001 Str. 278-282

Autorzy: Tadeusz Bewszko :

Tytuł: Wielokryterialna optymalizacja zasilania w energię odbiorcy komunalno-bytowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji zasilania w energię odbiorcy w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Uwzględniono wszystkie potrzeby energetyczne tego typu odbiorcy oraz najczęściej wykorzystywane sposoby ich zaspokojenia. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano metodologię bazująca na matematycznym modelowaniu sytuacji decyzyjnej (Model-Based Decision Support Methodology) oraz pakiet MCMA (Multi-criteria Model Analysis). Otrzymane wyniki zależą od preferencji decydenta współpracującego z komputerowym systemem wspomagania decyzji.

Słowa kluczowe: optymalizacja wielokryterialna, zasilanie w energię

wstecz