Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2001 Str. 269-273

Autorzy: Romuald Kosztaluk , Zdobysław Flisowski :

Tytuł: Metody redukcji przepięć w sieciach elektrycznych

Streszczenie: Dokonano analizy sposobów ograniczania I eliminacji przepięć, stosowanych w sieciach polskich i innych krajów europejskich. Oceniono skuteczność redukcji przepięć dzięki stosowaniu: dławików Petersena, uziemiania punktu neutralnego bezpośrednio i przez rezystor, przewodów odgromowych do ochrony linii i instalacji piorunochronnych w stacjach, ograniczników przepięć z tlenków cynku i ograniczników ślizgowych oraz tradycyjnych odgromników zaworowych i wydmuchowych. Przedyskutowano role indukcyjnych przekładników napięcia, kondensatorów i dławików równoległych oraz wyłączników z urządzeniem do redukcji przepięć.

Słowa kluczowe: redukcja przepięć, sieci elektryczne

wstecz