Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 54-57

Autorzy: Filip Ilnicki , Marcin Iwanowski :

Tytuł: Analiza obrazów mikromacierzy DNA przy użyciu morfologicznego przetwarzania obrazów

Streszczenie: W artykule przedstawiono użyteczność morfologicznego przetwarzania obrazów w analizie obrazów hybrydyzacji mikromacierzy DNA. Zostanie zaproponowany wykorzystujący morfologiczną kowariancję i rekonstrukcję morfologiczną algorytm automatycznego pozycjonowania spotów. Przedstawiony algorytm umożliwia określenie w łatwy sposób dwóch ważnych parametrów obrazu hybrydyzacji: średniej odległości między spotami oraz średniej wartości erozji tła.

Słowa kluczowe: macierze DNA, przetwarzanie obrazow, morfologia matematyczna

wstecz