Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2005 Str. 47-54

Autorzy: Jean Serra :

Tytuł: Sieciowa metoda segmentacji obrazów

Streszczenie: Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej po formalnej definicji segmentacji przypomniano pojecie morfologicznego połączenia. Pojęcie to jest wykorzystane jako punkt wyjścia do głównego wyniku tj. twierdzenia 7, które identyfikuje segmentację z pewnymi klasami połączeń. Druga część artykułu analizuje pojęcie operatora połączonego w sposób bardziej rygorystyczny niż poprzednio. Daje to segmentacji więcej elastyczności i pozwala nam uczynić ją zależną od parametrów.

Słowa kluczowe: segmentacja, połączenie, kryteria połączeń, operatory połączone

wstecz